Общо:
0.00 лв.
Приключване

Поверителност и лични данни

Декларация за защита на данните съгласно GDPR

 

Лични данни

Ние, OnlineSnimki.com (за кратко – “ние“) събираме, обработваме и използваме Вашите лични данни само с Вашето съгласие или ако има друго правно основание за това в съответствие с действащото в страната законодателство. Всичко това е в съответствие с разпоредбите относно защитата на данните и гражданското право. Процесите по обработка на лични данни са съобразени с изискванията на общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

Личните данни се събират само до степента, която действително е необходима за провеждане и обработка на нашите бизнес отношения или които сте предоставили по свое усмотрение.

Личните данни са всички данни, съдържащи конкретна информация за лични или фактически отношения, като име, адрес, имейл адрес и телефонен номер.

 

Достъп и изтриване

По всяко време имате право на достъп до съхранените Ви лични данни, техния произход и получатели, както и целта на тяхното обработване, както и правото на поправка, преносимост, възражение, ограничаване на обработката и блокиране или изтриване на неточни или неправомерно обработени данни.

Ако има промени в личните Ви данни, моля да ни уведомите за това.

 

Имате право да оттеглите Вашето съгласие, дадено за обработката на личните Ви данни по всяко време. Вашата молба за достъп, изтриване, поправка, възражение и/или преносимост, в случай на последната, може да бъде адресирана до нас на посоченият в т.8 адрес.

Ако смятате, че обработването на личните Ви данни от нас е в нарушение на законодателството за защита на данните или че Вашите права за защита на Вашите данни са били нарушени по друг начин, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

 

Поверителност на данните

За защита на Вашите лични данни ние предприемаме подходящи организационни и технически предпазни мерки. Тези предпазни мерки се отнасят по-специално до предпазни мерки срещу неразрешен, незаконен или случаен достъп, обработката, загубата, употребата и манипулациите на информацията. Независимо от всички усилия да се поддържа постоянно подходяща висока степен на защита, не може да се изключи възможността, че информацията, която ни предоставяте чрез интернет, може да се разглежда и използва от трети лица.

 

Моля, имайте предвид, че не носим никаква отговорност за разкриването на информация поради грешки по време на предаването на данни, които не са причинени от нас и / или неразрешения достъп от трети страни (например хакерски атаки по имейл акаунт или телефон, прихващане на факс).

 

Използване на данните

Ние ще обработваме предоставените ни данни за маркетингови цели, за изпращане на бюлетини и за контакт с Вас за цели, за които сте дали Вашето съгласие или които са обхванати от регламента в съответствие с GDPR. Изключение от това е използването за статистически цели, като предоставените данни са анонимизирани.

 

Предаване на данни на трети страни

За да можете да завършите поръчката си, може да е необходимо или да се изисква от закона прехвърляне на данни на трети страни (например доставчици на услуги, които използваме и за които предоставяме данни и т.н.), съдилища или публични органи. Прехвърлянето на данните Ви ще се извършва изключително в съответствие с GDPR, по-специално за да завършите поръчката си или въз основа на Вашето предварително съгласие.

 

Някои от получателите на Вашите лични данни се намират извън страната ви или обработват Вашите лични данни там. Нивото на защита на данните в отделните държави може да е различно. Ние обаче прехвърляме Вашите лични данни само в страни, за които Европейската комисия е определила, че имат подходящо ниво на защита на личните данни, или прилагаме мерки, за да гарантираме, че всички получатели имат подходящо ниво на защита на личните данни, за целта от които сключваме стандартни договорни клаузи (2010/87 / ЕО и / или 2004/915 / ЕО).

 

Отчитане на грешни данни

Целта ни е да гарантираме, че сгрешените данни ще бъдат открити колкото е възможно по-скоро и, при отчитане на съответните категории данни, Вие или съответните органи ще бъдете информирани.

 

Запазване на данни

Ние ще съхраняваме данни не повече от необходимото, за да изпълним нашите договорни или правни задължения и да се защитим от искове за отговорност.

 

Данни за контакт

Ако имате въпроси или искания относно обработката на личните Ви данни, моля, свържете се с нас:

 

ОНЛАЙН СНИМКИ ООД

ул. "Васил Левски" No 56

Пловдив 4003

Тел: 00359 88 450 9314

имейл: info(at)onlinesnimki.com

https://onlinesnimki.com

 

Моля, имайте предвид, че може да актуализираме тази декларация за защита на данните по всяко време. Ето защо Ви препоръчваме редовно да преглеждате тази страница, за да проверите актуална информация за практиките ни за защита на данните.

Последна актуализация на 01.10.2023г.